Välkommen till
Solbackens Montessoriförskola

FÖRSKOLAN ÄR STÄNGD SEDAN JULI 2021.

 

På vår Montessoriförskola arbetar vi enligt Montessoripedagogiken med en inriktning på utomhuspedagogik.

Det Montessoriska arbetssättet bygger på en respekt för barnet och en tro på dess inneboende möjligheter till utveckling.

Varje ämne har sina specifika didaktiska materiel som väcker barnets nyfikenhet samt inspirerar till nya upptäckter i verkligheten. De blir nycklar till omvärlden för barnet.

Klassrumsmiljön är inbjudande, som en lugn och harmonisk oas för barnet så att det kan välja att arbeta utifrån sina behov och önskningar.
Montessoriläraren fungerar som en inspirerande handledare och som en länk mellan barnet och materielen.

Vår inriktning på utomhuspedagogik innebär bl.a.

Att vi prioriterar den dagliga utevistelsen samt att vi även har pedagogiska materiel med naturvetenskaplig profil.
Att vi en dag i veckan har utflykt samt när vädret tillåter äter vår lunch ute.
Naturen är vårt bästa lärorum som dessutom tillfredställer barnets behov av rörelse.
Vår klassrumsmiljö är väl förberedd i enlighet med Maria Montessoris filosofi och är indelad i fem olika ämnesområden.