Pedagogisk inriktning

På vår Montessoriförskola arbetar vi enligt Montessoripedagogiken med en inriktning på utomhuspedagogik.

Det Montessoriska arbetssättet bygger på en respekt för barnet och en tro på dess inneboende möjligheter till utveckling.

Varje ämne har sina specifika didaktiska materiel som väcker barnets nyfikenhet samt inspirerar till nya upptäckter i verkligheten. De blir nycklar till omvärlden för barnet.

Klassrumsmiljön är inbjudande, som en lugn och harmonisk oas för barnet så att det kan välja att arbeta utifrån sina behov och önskningar.
Montessoriläraren fungerar som en inspirerande handledare och som en länk mellan barnet och materielen.

Vår inriktning på utomhuspedagogik innebär bl.a.

Att vi prioriterar den dagliga utevistelsen samt att vi även har pedagogiska materiel med naturvetenskaplig profil.
Att vi en dag i veckan har utflykt samt när vädret tillåter äter vår lunch ute.
Naturen är vårt bästa lärorum som dessutom tillfredställer barnets behov av rörelse.
Vår klassrumsmiljö är väl förberedd i enlighet med Maria Montessoris filosofi och är indelad i fem olika ämnesområden:

Praktiska vardagsövningar:
Detta är de absolut viktigaste och mest grundläggande
övningarna som bland annat stärker barnets jagkänsla och
ökar självständigheten, förfinar
motoriken och koordinationen ,
utvecklar barnets koncentration och sociala samspel.

Kulturämnen:
Här arbetar vi med historia, biologi, zoologi, geografi och vi börjar alltid
med helheten först för att sedan gå in i detalj.

Allt går från det konkreta, verkliga mot det abstrakta, fantasifulla.

Språket:
Inom alla områden arbetar naturligtvis Montessorilärarna mycket medvetet med barnets språk. Vi lekerspråklekar, ljudlekar, rim och ramsor. Vi ger barnet form och ljud på bokstäverna. Vi har ett läsmateriel som är uppbyggt i etapper så att barnet först endast möter ord som är ljudenligt stavade för att sedan gå mot icke ljudenliga och ljudstridiga svårigheter.

Matematik:
Matematiken finns överallt runt omkring oss. Vi leker sifferlekar och gör räkneramsor.

Vi har ett matematikmateriel som går från lätt – svårt, från konkret – abstrakt och som tränars en svårighet i taget.

Sensoriska materielen:
Detta är materiel som tränar barnets olika sinnen – syn, hörsel, känsel, smak och lukt. Allt sensoriskt materiel är indirekt en förberedelse för matematik.

Maria Montessoris kosmiska plan med tankar om naturen, miljön, respekten för allt levande och fred passar som hand i handsken med utomhuspedagogik.

Vi arbetar med teman t.ex. med de 7 världsdelarna, rymden, havet samt olika naturteman.

Allt arbete sker naturligtvis i enlighet med den reviderade läroplanen -98.

Handen är intellektets viktigaste

instrument, när handen  arbetar mognar hjärnan.