Välkommen till
Solbackens Montessoriskola

Vi är en auktoriserad Montessoriskola med inriktning på utomhuspedagogik. Vi startade upp vår skola i augusti 2013 med förskoleklass – åk 1 och årskurs 2-3 för att sedan växa med 12 elever/år t.o.m. årskurs 6.

Solbackens Montessoriskola är en småskalig skola där alla har en viktig roll, där olikheter ses som en tillgång. Alla värderas lika men bemöts utifrån den individ de faktiskt är. Vårt förhållningssätt grundar sig på respekt, tillit och förtroende.

Hela skolans verksamhet bygger på demokrati och respekt för människan, miljön och naturen.