Anna Fahlström Bossuyt

Förskollärare, Montessorilärare 3-6 år, lågstadielärare samt Montessorilärare åk 1-7. Jag bor i Åkersberga, är gift med Henk och vi har tre vuxna barn.

Jag har arbetat i trettio år som förskollärare, varav åtta år i Belgien i en Freinetskola samt elva år inom Montessoripedagogiken.
Jag har läst specialpedagogik 30 hp samt utomhusdidaktik 7,5hp. jag läser nu tillsammans med Ann, en Magisterutbildning i didaktik på Stockholms universitet.